Porównanie zarządzania medycznego z Misoprostolem i chirurgiczne leczenie w przypadku niewystarczającej ciąży ad

Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe randomizowane badanie porównujące leczenie mizoprostolem z aspiracją próżniową, obecnym standardem opieki w przypadku niepowodzenia w okresie wczesnej ciąży. Metody
Ta randomizowana próba została zatwierdzona przez instytucjonalne komisje przeglądowe Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka, Columbia University, University of Miami, University of Pennsylvania, University of Pittsburgh oraz Clinical Trials and Surveys Corporation. Pacjenci, którzy ubiegali się o opiekę medyczną nad możliwą wczesną niewydolnością ciążową w czterech placówkach uniwersyteckich od marca 2002 r. Do marca 2004 r. Zostali poddani badaniu przesiewowemu. Kobiety, które miały ciążę płodową lub śmierć płodową lub płodową kwalifikowały się do włączenia, jeśli miały badanie ultrasonograficzne demonstrujące zarodkowy biegun lub długość zrogowaciały między 5 a 40 mm bez czynności serca, 8 w płacz ciążowy z płodu o średniej średnicy pomiędzy 16 i 45 mm, 9 wzrost masy ciążowej o mniej niż 2 mm w okresie pięciu dni lub mniej niż 3 mm w okresie siedmiu dni, 10 lub wzrost poziomu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej o mniej niż 15 procent w porównaniu z dwoma dzień, z workiem żółtkowym wizualizowanym za pomocą badania ultrasonograficznego. Uwzględniono także kobiety, które miały niepełną lub nieuniknioną aborcję. Niekompletne spontaniczne poronienie zdefiniowano jako przechodzenie niektórych produktów poczęcia, z resztkową przedsionkowo-tylną powłoką endometrium przekraczającą 30 mm na ultrasonografię przezpochwową i wielkością macicy, co wskazuje na mniej niż 13 tygodni ciąży. Ta wartość graniczna była oparta na wcześniejszych badaniach kobiet leczonych mizoprostolem w celu aborcji medycznej11 lub wczesnej niewydolności ciążowej12 Nieuniknione poronienie zdefiniowano jako śródmaciczny ciężar płodowy mniejszy niż 45 mm lub zarodkowy biegun mniejszy niż 40 mm i wewnętrzny szyjki macicy, która była otwarta na badanie cyfrowe z aktywnym krwawieniem z pochwy. Kobiety były wykluczone, jeśli miały niedokrwistość (poziom hemoglobiny poniżej 9,5 g na decylitr), niestabilność hemodynamiczną, występowały w przeszłości zaburzenia krzepnięcia lub stosowały leki przeciwzakrzepowe (nie uwzględniając aspiryny), były uczulone na prostaglandyny lub niesteroidowe leki przeciwzapalne lub wcześniej poddano aborcji chirurgicznej lub medycznej, która była indukowana lub indukowana przez innych lekarzy podczas obecnej ciąży. Wszystkie podmioty wyraziły pisemną świadomą zgodę.
Przy zapisie oceniano historię medyczną, poziom hemoglobiny i status antygenu Rh i przeprowadzono badanie fizykalne. Korzystając ze scentralizowanego, zautomatyzowanego komputerowo systemu odpowiedzi telefonicznej, losowo przypisaliśmy kwalifikujące się osoby do leczenia medycznego lub chirurgicznego w stosunku 3: (tj. Około 75 procent pacjentów zostało przydzielonych do leczenia medycznego, a 25 procent do leczenia chirurgicznego ). Randomizacja była stratyfikowana według miejsca badania i typu niewydolności ciążowej (ciąży płodowej lub śmierci płodu w porównaniu z niecałkowitą lub nieuniknioną spontaniczną aborcją) i stosowała losowo permutowane bloki. Dzień randomizacji uznano za dzień badania 1.
Leczenie chirurgiczne zazwyczaj polegało na ręcznym zasysaniu próżniowym w ambulatorium na Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Pittsburghu oraz na aspiracji elektrycznej w sali operacyjnej na University of Miami i University of Pennsylvania
[patrz też: dda jak pomóc, zielona pszenica tabletki, usg nadgarstka ]
[więcej w: korona protetyczna cena, dofinansowanie do aparatu słuchowego, olx świebodzice ]